Drepturile animalelor în islam

Adnan Ash-Sharif

 

 

JungleAnimalsBorderCând nemusulmanii interesaţi de ştiinţa comportamentului animalelor şi asociaţiile pentru protecţia animalelor vor cunoaşte următoarele tradiţii nobile, unii dintre ei vor ajunge să creadă în învăţturile Islamului, care au fost revelate cu multe secole în urmăşi vor abandona învăţăturile la care cheamă astăzi:  „Allah iubeşte blândeţea şi o susţine. Dacă încălecaţi pe un animal slab, poposiţi acolo unde se opreşte el. Dacă pământul este arid, ajutaţi-l pe el pentru a se salva, iar dacă este rodnic, lăsaţi-l slobod unde voieşte să se oprească!”

– Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască! – a trecut pe lângă un măgar însemnat cu fierul roşu pe faţăşi a zis: „Nu aţi aflat că eu l-am blestemat pe acela care-şi înseamnă dobitocul cu fierul roşu pe faţă sau îl bate peste faţă?”

– „A fost iertată o târfă care a trecut pe lângă un câine care gâfâia aproape răpus de sete şi şi-a scos papucul, l-a agăţat de vălul ei şi a scos apă pentru el! Şi i s-a iertat ei pentru aceasta”

– „A fost pedepsită o femeie din cauza unei pisici pe care a ţinut-o legată până ce a murit şi nu a lăsat-o pe ea slobodă să trăiască, hrănindu-se cu gângăniile şi păsările pământului. Şi prin aceasta, ea şi a atras pedeapsa iadului

– „Am văzut-o în Iad pe stăpâna pisicii, fiind muşcată din toate părţile, pentru că a ţinut-o pe ea legată şi nu i-a dat de mâncare şi nu a lăsat-o slobodă, pentru a se hrăni cu gângăniile şi păsările pământului”

– „Nu există vietate şi nici altceva care să fie ucis pe nedrept fără să nu-l judece pe cel vinovat în Ziua Judecăţii de Apoi”

– „Acela care a ucis o vrabie pe nedrept va fi întrebat de Allah Preaînaltul despre aceasta în Ziua Judecăţii de Apoi”

– „Dacă cineva a ucis o pasăre degeaba, săştie că aceasta se va plânge lui Allah Preaînaltul, în Ziua Învierii zicând: Doamne, cutare m-a omorât degeaba şi nu m-a omorât pentru vreun folos ”

– „Acela care omoară o vrabie pe nedrept va fi întrebat de Allah Preaînaltul în Ziua Judecăţii de Apoi. Au întrebat: Şi care va fi pedeapsa lui? Le-a răspuns: Îl va înjunghia, dar nu-i va reteza lui gâtul”

– S-a relatat că Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască! – a oprit de la uciderea oricărui suflet, în afară de situaţia când el provoacă un rău

– Ibn Abbas a relatat că Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască! a oprit de la asmuţirea animalelor unul împotriva altuia – „Călăriţi aceste animale păstrându-le tefere şi chemaţi-le pe ele tefere și nu faceţi din ele scaune pe care să staţi la poveşti pe drumuri şi prin târguri, căci se poate întâmpla ca un animal călărit să fie mai bun decât călăreţul lui şi să-L pomenească pe Allah Preaînaltul şi Binecuvântătorul, mai mult decât el”

– Allah Preaînaltul îl va pedepsi pe acela care mutilează un animal

– Trimisul lui Allah – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!- a auzit un om blestemând o cămilă şi i-a zis: „Întoarce-te, nu ne însoţi pe noi pe o cămilă blestemată!”

– Animalul de povară zice: ”Doamne, ajută-mă să am parte de un stăpân bun, care să-mi dea să mănânc pe săturate şi să mă adape şi să nu mă oblige la ceea ce nu pot duce!”

 

 

Centrul Cultural Islamic IslamulAzi

În legătură cu o postare