Dreptul la educaţie

Dreptul la educaţie

 

Islamul face din educaţie datoria fiecărui musulman. Profetul Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Alah fie asupra sa!) a spus: „Căutarea cunoaşterii este datoria fiecărui bărbat musulman şi a fiecărei femei musulmane.” El chiar a legiferat pedepsirea tuturor celor care refuză să înveţe. El a spus: ,,Lasă-i să înveţe de la vecinii lor şi lasă-i să îi înveţe pe alţi vecini, altfel îi voi pedepsi.”

 

Aşadar Islamul protejează viaţa omului în general, cât şi vieţile prizonierilor, ale civililor, ale răniţilor, ale plantelor şi ale animalelor, mai ales în timpul războiului. Islamul protejează demnitatea şi onoarea femeii. Islamul garantează dreptul fiecărui individ la un proces cinstit şi la o viaţă onorabilă. Islamul asigură, de asemenea, dreptul la libertate, dreptul la egalitate şi dreptul la liberă credință al fiecărei persoane. Islamul garantează dreptul la proprietate şi la demnitate personală. În plus, Islamul asigură dreptul la intimitatea locuinţei, la liberă exprimare, la libertate de conştiinţă, dreptul de a aparține de anumite societăţi caritabile şi acela de a învăţa.

Islamul a legiferat şi a protejat aceste drepturi ale omului între anii 610 şi 633, cu cincisprezece secole înainte de Declaraţia Drepturilor Omului, dată în 1940. Diferenţa o constituie faptul că Declaraţia Drepturilor Omului a Naţiunilor Unite nu este aplicată, în timp ce drepturile islamice ale omului sunt garantate de către alte subsisteme islamice precum credinţa în Allah, credinţa în Viaţa de Apoi, credinţa în Ziua Judecăţii şi credinţa că fiecare persoană este responsabilă pentru faptele sale în faţa lui Allah. Drepturile islamice ale omului se bazează pe standarde etice clare şi pe adorarea continuă a lui Allah. Aceste drepturi islamice ale omului sunt iniţiate şi protejate de către indivizi cu frică de Allah, care fac tot posibilul să se supună poruncilor divine.

Islamul este cu adevărat o binecuvântare pentru care trebuie să Îi mulţumim lui Dumnezeu!

 

În legătură cu o postare