Campul magnetic al Pamantului

Adnan Ash-Shareef

 

“Şi Noi am făcut cerul ca un acoperiş bine păzit şi, totuşi, ei sunt fără băgare de seamă la minunile Lui”

earth_magnetic_field_poles_96750200Ştiinţa a descoperit în anul 1958 cu ajutorul satelitului artificial Explorer că învelişul atmosferic cu cele cinci zone şi cu cele şapte straturi ale sale este protejat de razele cosmice şi de vânturile solare ucigătoare cu ajutorul centurilor Van Allen, numite astfel după savantul care le-a descoperit, care se înalţă între 1000 şi 65000 kilometri faţă de nivelul mării şi se întind pe o lăţime de 7500 kilometri şi că aceste centuri constituie un scut protector al pământului şi al învelişului său atmosferic. Funcţia acestui scut, care provine din câmpul magnetic al pământului, este apărarea pământului şi a învelişului său atmosferic de razele cosmice care provin de la stele şi îndeosebi de razele vânturilor solare a căror viteză poate să ajungă până la 1,5 milioane kilometri pe oră. Dacă nu ar exista câmpul magnetic al pământului, care protejează învelişul atmosferic al pământului şi pământul, razele gama, razele necunoscute, razele alfa şi cea mai mare parte a razelor infraroşii ar ucide fiinţele pământeşti şi nu ar putea exista viaţă pe pământ .

Aurora boreală este rezultatul infiltrării razelor cosmice prin acest scut protector în învelişul atmosferic în zona polilor şi ea reprezintă unul din priveliştile cereşti fermecătoare, care colorează cerul polilor şi al zonelor din apropierea lor cu tablouri ce constituie o atracţie turistică.

Acesta este un aspect ştiinţific al sensurilor cuvintelor lui Allah Preaînaltul: “Şi Noi am făcut cerul ca un acoperiş bine păzit şi, totuşi, ei  sunt fără băgare de seamă la minunile Lui” (Al- Anbiya’: 32), dacă limităm  sensul cuvântului “cer” la faptul că el este învelişul atmosferic al pământului. Dar dacă înţelegem prin cuvântul “cer” tot ceea ce se află deasupra noastră, adică Universul şi ceea ce conţine el, atunci întregul  Univers este păzit de legile orânduite de Domnul, care ridică galaxiile, stelele şi planetele şi le ţine astfel, împiedică cerul să cadă pe pământ, decât cu îngăduinţa Sa, şi împiedică cerurile şi pământul să dispară, decât cu îngăduinţa Sa, aşa cum aflăm din cuvintele lui Allah Preaînaltul:

El ţine cerul să nu cadă peste pământ, decât cu voia Sa. (Al-Hajj: 65)

şi

Allah ţine  cerurile şi pământul ca să nu se prăbuşească. Iar, dacă s-ar prăbuşi, nimeni, după El, nu le-ar mai putea ţine! El este Răbdător şi Iertător. (Fatir: 41).

 

 

Centrul Cultural Islamic IslamulAzi

În legătură cu o postare