Abul Wafa

 

Abul Wafa Buzjani care a trait intre 10 iunie 940 si 15 iulie 998 a fost un mare astronom și matematician musulman, autor al unui tratat despre construcțiile geometrice.
 
 
Abul Wafa s-a născut la Buzghan (astăzi Torbat). La 19 ani se mută la Bagdad, unde rămâne tot restul vieții. A fost contemporan cu mulți alți savanți printre care: Al Biruni, Al-Quhi, Al-Sijzi, Abu Nasr ibn Iraq, Abu-Mahmud Khojandi, Kushyar ibn Labban.
matematician musulmanAbul Wafa are merite deosebite în domeniul geometriei și trigonometriei și a stabilit o serie de formule trigonometrice. A stabilit o nouă metodă pentru alcătuirea tabelelor sinusurilor unghiurilor din 10′ în 10′, a stabilit o metodă de măsurare a obiectelor inaccesibile, probleme de arpentaj, de arhitectură, de tehnică, de construcții a poligoanelor.
 
A studiat operația de extragere a rădăcinii de ordinul 3, 4, 5, a formulat regulile de adunare a fracțiilor prin aducere la numitor comun, a formulat regulile de aproximare a fracțiilor și regulile de descompunere a fracțiilor ordinare în fracții sexagesimale. A tratat mai multe probleme de construcții geometrice cu rigla.
 
În domeniul astronomiei, a descoperit așa-zisele variații în mișcarea Lunii.
 
Abul Wafa a tradus și comentat operele matematicienilor greci sau musulmani (cum ar fi Al-Khwarizmi, Diofant, Euclid) din domeniul geometriei și trigonometriei.
Cartea despre ceea ce trebuie să cunoască grămăticii, oamenii de afaceri și alții în știința matematică (Kitāb fī mā yaḥtaj ilayh al-kuttāb wa’l-ʿummāl min ʾilm al-ḥisāb), care cuprinde operațiile cu numere întregi și fracționare (printre care și regula aducerii la același numitor), măsurarea figurilor plane și a corpurilor, probleme de aritmetică practică;
Cartea despre ceea ce îi este necesar unui meseriaș care lucrează cu construcții geometrice, consacrată geometriei practice (construcții în topometrie, geodezie, arhitectură, construcții geometrice cu rigla și compasul);
Cartea perfectă (Kitab al Kamil), tratat de astronomie în care sunt expuse bazele trigonometriei.

În legătură cu o postare